Red vožnje Štampa

Godišnji red vožnje skele:

MesecRam - polasciBanatska Palanka - polasci
Januar GODISNJI ODMORI GODISNJI ODMORI
Februar REMONT PLOVNIH OBJEKATA REMONT PLOVNIH OBJEKATA
Mart 08:00 10:00 13:00 16:00 - 08:30 10:30 13:30 16:30 -
April 08:00 11:00 14:00 17:00 - 08:30 11:30 14:30 17:30 -
Maj 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 07:30 10:30 13:30 16:30 19:30
Jun 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 07:30 10:30 13:30 16:30 19:30
Jul 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 07:30 10:30 13:30 16:30 19:30
Avgust 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 07:30 10:30 13:30 16:30 19:30
Septembar 08:00 11:00 14:00 17:00 - 08:30 11:30 14:30 17:30 -
Oktobar 08:00 10:00 13:00 16:00 - 08:30 10:30 13:30 16:30 -
Novembar 08:00 10:00 13:00 15:00 - 08:30 10:30 13:30 15:30 -
Decembar 09:00 12:00 15:00 - - 09:30 12:30 15:30 - -

Napomene:

  • Ovaj skelski prevoz ima tretman linijskog prevoza koji se odvija po utvrdjenom redu vožnje u toku godine po mesecima
  • Prevoz se obavlja svakodnevno, a mogući su kratkotrajni prekidi usled jakih vetrova (severca i košave) i drugih
  • U januaru i februaru skela ne radi usled godisnjih odmora i remonta plovnih objekata